AKADEMIA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ

Akademia Transformacji Energetyczno-Klimatycznej jest nowatorskim projektem edukacyjnym, który ma służyć zapewnieniu wykwalifikowanej kadry dla administracji publicznej realizującej zadania w obszarze Zielonego Ładu.

UCZESTNICY PROJEKTU

Program skierowany jest do absolwentów uczelni technicznych i przyrodniczych, których wiedza pozyskana w trakcie studiów wyższych będzie stanowiła solidne podstawy do zdobywania kompetencji niezbędnych do realizacji wyzwań stojących przed polską administracją w obszarze polityki energetyczno-klimatycznej.

CEL PROJEKTU

Głównym celem jest przeprowadzenie kształcenia dla 30 młodych absolwentów z zakresu specjalistycznej wiedzy administracyjnej pozwalającej na sprawne realizowanie zadań w warunkach administracji publicznej. 

PROGRAM

Udział w Akademii gwarantuje pozyskanie wiedzy od krajowych i zagranicznych ekspertów z branży energetyczno-klimatycznej w ramach jednej z trzech specjalizacji:

  • Gospodarka zasobami strategicznymi państwa
  • Nowoczesny system energetyczny
  • Innowacyjne metody ochrony klimatu

Program kształcenia uzupełniają zajęcia z języka angielskiego oraz staże w instytucjach krajowych i zagranicznych.

Więcej o programie ATEK.

HARMONOGRAM

Planowany harmonogram zajęć:

  • 03.01-20.04 – zajęcia
  • 20.04-03.06 – staż w MKiŚ
  • 06.06-15.07 – zajęcia
  • 18.07-26.08 – staż w jednostkach podległych i nadzorowanych
  • 29.08-30.09 – zajęcia
  • 03.10-11.11 – staż zagraniczny
  • 14.11-30.11 – zajęcia

STYPENDIUM I ZATRUDNIENIE

Przez cały okres nauki uczestnicy otrzymują stypendium w wysokości 4 900 złotych (brutto), a po jej zakończeniu zostaną zatrudnieni w instytucjach administracji publicznej realizujących zadania z zakresu transformacji energetyczno-klimatycznej, z obowiązkiem pracy przez 4 lata od momentu ukończenia programu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ATEK

Poniższa prezentacja została przygotowana na potrzeby dnia otwartego. W prosty i przystępny sposób przedstawia założenia programu Akademii Transformacji Energetyczno-Klimatycznej