Akademia Transformacji Energetyczno-Klimatycznej

Zarządzenie_Nr_20_2021_w spr. regulaminu Programu ATEK

Akademia Transformacji Energetyczno-Klimatycznej jest nowatorskim projektem edukacyjnym, który ma służyć zapewnieniu wykwalifikowanej kadry dla administracji publicznej realizującej zadania w obszarze Zielonego Ładu. Program skierowany jest do absolwentów uczelni technicznych i przyrodniczych, których wiedza pozyskana w trakcie studiów wyższych będzie stanowiła solidne podstawy do zdobywania kompetencji niezbędnych do realizacji wyzwań stojących przed polską administracją w obszarze polityki energetyczno-klimatycznej. Głównym celem jest przeprowadzenie kształcenia dla 30 młodych absolwentów z zakresu specjalistycznej wiedzy administracyjnej pozwalającej na sprawne realizowanie zadań w warunkach administracji publicznej. 

Udział w Akademii gwarantuje również pozyskanie wiedzy od krajowych i zagranicznych ekspertów z branży energetyczno-klimatycznej w ramach jednej z trzech specjalizacji:

  • Gospodarka zasobami strategicznymi państwa
  • Nowoczesny system energetyczny
  • Innowacyjne metody ochrony klimatu

Program kształcenia uzupełniać będą dodatkowo zajęcia z języka angielskiego oraz staże w instytucjach krajowych i zagranicznych.

Kształcenie w ramach Akademii Transformacji Energetyczno-Klimatycznej rozpocznie się w listopadzie 2021 r. i będzie trwać do końca września 2022 r.. Przez cały okres nauki uczestnicy będą otrzymywali stypendium w wysokości 4 900 złotych (brutto), a po jej zakończeniu zostaną zatrudnieni w instytucjach administracji publicznej realizujących zadania z zakresu transformacji energetyczno-klimatycznej, z obowiązkiem pracy przez 4 lata od momentu ukończenia programu.

Poniższe prezentacje zostały przygotowane na potrzeby dnia otwartego. W prosty i przystępny sposób przedstawiają założenia programu Akademii Transformacji Energetyczno-Klimatycznej.

*Uruchomienie programu Akademia Transformacji Energetyczno-Klimatycznej uzależnione jest od ostatecznej decyzji o przyznaniu KSAP środków finansowych na ten cel.