wiatraki
zdj podpisanie umowy KSAP MKIŚ
slajder_ATEK_wiatraki
Dotacja z NFOŚiGW na szkolenia w ramach ATEK
zdjecie podpisanie
List intencyjny ws. współpracy w zakresie organizacji ATEK
slajder_ATEK_inauguracja
DSC_7393-2
Uroczystość zakończenia ATEK
PlayPause
previous arrow
next arrow

Akademia Transformacji Energetyczno-Klimatycznej

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ATEK
W dniu 30 listopada 2022 r. w siedzibie KSAP odbyła się uroczystość zakończenia Akademii Transformacji Energetyczno-Klimatycznej (ATEK).  W wydarzeniu wzięły udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska oraz Dyrektor Departamentu Edukacji, Komunikacji i Ochrony Przyrody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katarzyna Zaczek, które w swych wystąpieniach podkreśliły znaczenie Akademii, odpowiadającej na stojące przez Polską wyzwania związane z transformacją energetyczno-klimatyczną. Pogratulowały również jej uczestnikom udziału w projekcie. Na zakończenie Dyrektor KSAP dr Wojciech Federczyk wręczył uczestnikom programu certyfikaty jego ukończenia.

STAŻE ZAGRANICZNE
W dniu 3 października uczestnicy programu rozpoczęli sześciotygodniowe staże zagraniczne, które zostały dla nich zorganizowane w następujących instytucjach: Uniwersytecie w Zagrzebiu, Uniwersytecie Technicznym w Berlinie, Uniwersytecie w Sewilli, Uniwersytecie w Aalborgu, Euroheat&Power w Brukseli i Servicio Geológico Minero Argentino w Buenos Aires. Kilkoro uczestników, którzy z ważnych przyczyn osobistych nie mogli odbyć stażu zagranicznego, pozostało w kraju i odbywa staż w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w Departamencie Strategii i Analiz, Departamencie Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej oraz Departamencie Gospodarki Odpadami oraz w Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska w Łodzi i w Radomiu.

ZAJĘCIA W KSAP
Po odbyciu staży krajowych w jednostkach podległych i nadzorowanych uczestnicy programu powrócili do zajęć w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Oprócz uczestnictwa w zajęciach wspólnych, organizowanych dla wszystkich uczestników, kontynuowali także naukę w ramach trzech grup specjalizacyjnych. Ponadto rozpoczęły się zajęcia z nowego bloku „Zmiana klimatu w aspekcie zrównoważonego rozwoju”, które będą kontynuowane również w listopadzie.

STAŻ KRAJOWY
W dniu 18 lipca uczestnicy program ATEK rozpoczęli 6-tygodniowy staż krajowy w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wybór miejsc stażowych odbył się w oparciu o preferencje, wykształcenie i możliwość rozwoju w ramach obranej specjalizacji. Realizacja  stażu  ma  w  miarę  możliwości  za  zadanie  opracowanie realnego   aspektu   transformacji   energetyczno-klimatycznej   w   postaci   stworzenia koncepcji/propozycji wdrożenia praktycznego rozwiązania w zależności od preferencji stażysty oraz profilu działalności jednostki.

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
Wraz z początkiem czerwca, tuż po zakończeniu pierwszego stażu krajowegouczestnicy programu ATEK powrócili na zajęcia specjalistyczne do Krajowej Szkoły. Od tego momentu kształcenie, w przeważającej większości realizowane jest w trzech grupach tj. Gospodarka zasobami strategicznymi państwa (GZSP), Innowacyjne metody ochrony klimatu (IMOK) oraz Nowoczesny system energetyczny (NSE). Oprócz zajęć w grupach specjalistycznych przed kolejnym stażem uczestnicy uzupełnili swoją wiedzę w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej i jej finansowania, a także funkcjonowania służby cywilnej.

STAŻ KRAJOWY
W dniu 20 kwietnia 2022 r. uczestnicy Akademii Transformacji Energetyczno-Klimatycznej rozpoczęli 6-tygodniowy staż krajowy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. W oparciu o wykształcenie uczestników, ich dotychczasowe doświadczenie zawodowe i naukowe, a także zainteresowania w obszarze transformacji energetyczno-klimatycznej, uczestnicy ATEK zostali skierowani do różnych departamentów Ministerstwa. Stażyści pracują obecnie w Departamencie Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej, Departamencie Ciepłownictwa, Departamencie Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej, Departamencie Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej, Departamencie Gospodarki Odpadami, Departamencie Odnawialnych Źródeł Energii, Departamencie Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Departamencie Instrumentów Środowiskowych, Departamencie Elektroenergetyki i Gazu, Departamencie Ropy i Paliw Transportowych i w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych.

PIERWSZE ZAJĘCIA
Uczestnicy programu ATEK mają za sobą cztery intensywne miesiące nauki. Od rozpoczęcia kształcenia 3 stycznia zdobyli wiedzę w zakresie administracji, ekonomii, polityki międzynarodowej, prawa i zarządzania. Przez ten czas uczestnicy mogli uczyć się od doświadczonych praktyków i wieloletnich wykładowców KSAP. Dzięki temu zostali odpowiednio przygotowani do pierwszego stażu administracyjnego odbywającego się w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

INAUGURACJA
5 stycznia 2022 r. odbyła się inauguracja programu ATEK. W uroczystości udział wzięli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński oraz Dyrektor KSAP dr Wojciech Federczyk. Wykład „Dlaczego administracja publiczna odgrywa kluczową rolę w procesach klimatyczno-energetycznych?” wygłosił dr Jacek Jaśkiewicz.Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy biorąc udział w programie ATEK mogę jednocześnie pracować?
  Tak, jeśli tylko praca nie będzie kolidować z nauką w ramach ATEK.
 2. Czy w trakcie udziału w programie ATEK mogę kontynuować naukę na studiach doktoranckich lub wyższych II stopnia?
  Tak, jeśli nie koliduje to z nauką w ramach ATEK.
 3. Czy praca po ukończeniu ATEK jest możliwa tylko w Warszawie?
  Nie, zatrudnienie można realizować w całej Polsce.
 4. Komu przysługuje stypendium?
  Każdy uczestnik programu ATEK otrzymuje stypendium w wysokości 4900 zł brutto.
 5. Jak wygląda finansowanie udziału uczestnika w sześciotygodniowym stażu zagranicznym?
  Uczestnik ATEK będzie otrzymywał stypendium zagraniczne na pokrycie kosztów utrzymania za granicą (diety, nocleg,  przejazdy, wizy), zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2021 Dyrektora KSAP w sprawie Regulaminu Programu ATEK.

Poniżej film z Dnia Otwartego w dn. 18.01.2022